THƯ VIỆN TÀI LIỆU

 

Trong thời đại toàn cầu hóa, đòi hỏi các tổ chức, các doanh nghiệp, các cá nhân cần nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn, để rút ngắn khoảng cách với các nước tiên tiến, đưa đất nước ngày càng phát triển, hội nhập với nền kinh tế, khoa học và kỹ thuật toàn cầu.

Chìa khóa duy nhất để hiện thực hóa mục tiêu chung đó là tận dụng, nắm bắt mọi cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, học hỏi trên mọi phương diện từ các nền khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới, ứng dụng và phát triển vào các hoạt động kinh tế, xã hội của đất nước.Với tinh thần cầu tiến, luôn lắng nghe, luôn học hỏi và nắm rõ xu thế của thời đại; Mỹ An R&D lấy công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường là định hướng xuyên suốt và tiên phong trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và sản phẩm của mình.

Mỹ An R&D mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới với chất lượng tốt hơn, hiệu quả hơn; Nhằm mang đến các sản phẩm bền vững, thân thiện môi trường với giá thành cạnh tranh hơn, nhanh chóng và tiện lợi hơn cho khách hàng.

Mỹ An R&D đầu tư trang bị hiện đại, ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất thi công góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tạo ưu thế cạnh tranh, mang đến sản phẩm chất lượng cao và góp phần giảm thiểu tác động môi trường.

"Học để biết - học để làm - học để chung sống - học để tự khẳng định mình - Unesco"

 
 

 

Tin tức liên quan