Cơ hội nghề nghiệp

Giám sát hoàn thiện: 02 người
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2022
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tp. Đà Nẵng
Phúc lợi: Tăng lương, chế độ thưởng
 

Kỹ sư thiết kế - dự toán: 02 người
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2022
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tp. Đà Nẵng
Phúc lợi: Tăng lương, chế độ thưởng
 

Kiến trúc sư: 01 người
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2022
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tp. Đà Nẵng
Phúc lợi: Tăng lương, chế độ thưởng
 

Gửi mail ứng tuyển