• Tất cả
  • Đã hoàn thiện
  • Đang thi công
GOGI FOOD COURT - VINCOM ĐÀ NẴNG

GOGI FOOD COURT - VINCOM ĐÀ NẴNG

TỔNG THẦU - MIA

Hạng mục thực hiện: Hệ thống cơ điện

THE SUN VILLAS ĐÀ NẴNG

THE SUN VILLAS ĐÀ NẴNG

TỔNG THẦU - UNICONS

Hạng mục thực hiện: Cơ điện hạ tầng

SEBEL PHÚ QUỐC

SEBEL PHÚ QUỐC

TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN - SEAREE

Hạng mục thực hiện: Chiếu sáng mặt ngoài - Chiếu sáng cảnh quang

ORCHARD PARKVIEW - HỒ CHÍ MINH

ORCHARD PARKVIEW - HỒ CHÍ MINH

TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN - SEAREE

Hạng mục thực hiện: Hệ thống điện bên trong

KEMBEACH RESORT PHÚ QUỐC

KEMBEACH RESORT PHÚ QUỐC

 

TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN - SEAREE

Hạng mục thực hiện: Hệ thống Cơ điện trong nhà & Hạ tầng

 

HYATT REGENCY ĐÀ NẴNG

HYATT REGENCY ĐÀ NẴNG

TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN - KURIHARA

Hạng mục thực hiện: Cơ điện trong khách sạn

GRAND MERCURE ĐÀ NẴNG

GRAND MERCURE ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư: NAM VIỆT Á

Hạng mục thực hiện: Hệ thống tưới tự động - Điều hòa không khí cho phòng máy

FUSION RESORT PHÚ QUỐC

FUSION RESORT PHÚ QUỐC

TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN - SEAREE

Hạng mục thực hiện: Trọn gói quản lý thi công cơ điện

BIỆT THỰ THÔNG MINH ĐẢO NỔI - ĐÀ NẴNG

BIỆT THỰ THÔNG MINH ĐẢO NỔI - ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư: NAM VIỆT Á

TỔNG THẦU CƠ - ĐIỆN

GOGI FOOD COURT - VINCOM ĐÀ NẴNG

GOGI FOOD COURT - VINCOM ĐÀ NẴNG

TỔNG THẦU - MIA

Hạng mục thực hiện: Hệ thống cơ điện

THE SUN VILLAS ĐÀ NẴNG

THE SUN VILLAS ĐÀ NẴNG

TỔNG THẦU - UNICONS

Hạng mục thực hiện: Cơ điện hạ tầng

SEBEL PHÚ QUỐC

SEBEL PHÚ QUỐC

TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN - SEAREE

Hạng mục thực hiện: Chiếu sáng mặt ngoài - Chiếu sáng cảnh quang

ORCHARD PARKVIEW - HỒ CHÍ MINH

ORCHARD PARKVIEW - HỒ CHÍ MINH

TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN - SEAREE

Hạng mục thực hiện: Hệ thống điện bên trong

KEMBEACH RESORT PHÚ QUỐC

KEMBEACH RESORT PHÚ QUỐC

 

TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN - SEAREE

Hạng mục thực hiện: Hệ thống Cơ điện trong nhà & Hạ tầng

 

HYATT REGENCY ĐÀ NẴNG

HYATT REGENCY ĐÀ NẴNG

TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN - KURIHARA

Hạng mục thực hiện: Cơ điện trong khách sạn

GRAND MERCURE ĐÀ NẴNG

GRAND MERCURE ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư: NAM VIỆT Á

Hạng mục thực hiện: Hệ thống tưới tự động - Điều hòa không khí cho phòng máy

FUSION RESORT PHÚ QUỐC

FUSION RESORT PHÚ QUỐC

TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN - SEAREE

Hạng mục thực hiện: Trọn gói quản lý thi công cơ điện

BIỆT THỰ THÔNG MINH ĐẢO NỔI - ĐÀ NẴNG

BIỆT THỰ THÔNG MINH ĐẢO NỔI - ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư: NAM VIỆT Á

TỔNG THẦU CƠ - ĐIỆN