BẢN TIN NỘI BỘ

"Chất lượng không bao giờ là một điều ngẫu nhiên, nó luôn là kết quả của một nỗ lực đầy thông minh - Bjohn Ruskin "
Đó là điều Mỹ An R&D trải nghiệm và hiểu rõ. Vì lẽ đó và với quyết tâm và cụ thể hóa khát vọng, sứ mệnh Kiến Tạo Hoàn Mỹ của mình:

Mỹ An R&D chú trọng và tập trung nguồn lực, công cụ hiện đại để hiện thực hóa các ý tưởng ban đầu, qua bản THIẾT KẾ 3D trực quan sinh động. Qua đó, thể hiện và hoàn thiện vẻ đẹp của không gian sống với công năng, tiện ích bao gồm. Chúng tôi hiểu đó là khởi đầu là nền tảng để tạo nên phong cách, nét đẹp riêng đầy lôi cuốn của từng dự án.

Mỹ An R&D tuân thủ kế hoạch chi tiết, quy trình giám sát, kiểm soát chất lượng, tiến độ dự án được thiết lập chuyên biệt. Đảm bảo toàn bộ mọi nhân viên nắm rõ KẾ HOẠCH TỔNG QUÁT, các bước tiến hành và mục tiêu, nhiệm vụ của từng giai đoạn.

Mỹ An R&D thực hiện công tác HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO tất cả các giám sát, các công nhân, thợ bật cao, trước khi tham gia vào dự án, đảm bảo nắm rõ các bước thực hiện, các yêu cầu, các công tác phối hợp, bàn giao liên quan. Để công việc được thực hiện với thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất, hiệu quả nhất.

Mỹ An R&D thực thi công tác PDCA LIÊN TỤC CHẶT CHẼ trong tất cả các bước Hoạch Định – Thực Hiện – Kiểm Tra – Cải Tiến công việc, nhằm liên tục cải thiện năng suất, hiệu quả thúc đẩy tiến độ chất lượng của dự án. Đảm bảo và kiểm soát tốt dự án trong suốt vòng đời dự án từ công tác khảo sát thiết kế ban đầu, đến công tác công tác hậu mãi, bảo hành bảo trì sản phẩm sau cùng.

Tin tức liên quan